ساتحوم ناجا

  • محل پروژه | ساتحوم ناجا
  • کارفرما | تهران، بزرگراه کردستان
  • مشاور | شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان
  • مدیر پروژه | شرکت ناجی‌سازان امین
  • سال ساخت | 1392-93
  • مصالح استفاده شده | کرتین وال، اسپایدر، چوب
  • مساحت | ۶۰۰۰ متر مربع

دیتیل اجرایی

نقشه