ماتیا مال

  • محل پروژه | تهران، خیابان میرداماد
  • کارفرما | شرکت برج آوران
  • مشاور | شرکت آلش سازه
  • سال ساخت | 1392-93
  • مصالح استفاده شده | کرتین وال، اسپایدر
  • مساحت | ۲۲۰۰۰ متر مربع

دیتیل اجرایی

نقشه