اتاق بازرگانی تهران

  • محل پروژه | تهران، خیابان طالقانی
  • کارفرما | شرکت ایران بورگه
  • مشاور | شرکت باوند
  • سال ساخت | ۱۳۹۲
  • مصالح استفاده شده | کرتین وال، کامپوزیت، لوور
  • مساحت | ۸۴۰۰ متر مربع

دیتیل اجرایی

نقشه