برج باران

  • محل پروژه | تهران، خیابان شریعتی
  • کارفرما | شرکت سازه پایدار قرن
  • مشاور | شرکت پارس گستره
  • سال ساخت | ۱۳۹۳
  • مصالح استفاده شده | کرتین وال، اسپایدر-
  • مساحت | ۳۷۰۰۰ متر مربع

دیتیل اجرایی

نقشه